Selamat Datang

Sistem Proses Perkhidmatan (ePROPER)

Sistem ePROPER merupakan sistem yang dibangunkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) bagi membolehkan Ketua Jabatan di semua peringkat agensi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk memperakukan secara dalam talian bagi urusan perkhidmatan yang berkaitan dengan Pengesahan Pelantikan Tetap (PPT), Pengesahan Dalam Perkhidmatan (PDP), Pelanjutan Tempoh Percubaan (PTP) dan Pemberian Taraf Berpencen (PTB) kepada SPP.

Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 1 Tahun 2017 'Pelaksanaan Sistem ePROPER (Projek Rintis)', Manual Pengguna Sistem ePROPER (Projek Rintis) dan Borang Pendaftaran ID Pengguna Sistem ePROPER boleh dimuat turun di sini.

Log Masuk Sistem


Contoh: 830101012001
atau Lupa Kata Laluan